Bác bảo vệ mặc kệ mưa để giúp một anh ăn xin mù qua đường. Hành động đơ…

— Yume.vn —

Bác bảo vệ mặc kệ mưa để giúp một anh ăn xin mù qua đường. Hành động giản đơn Tuy nhiên sao thấy ấm lòng quá ❤️
Nguồn: Nguyễn Hoàng Dũng
#Yume