Cả thế giới đi ngủ hết rồi, chỉ còn tôi và bạn. Hãy nói câu thật lòng nhất của mình lúc này đi, yên … – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Cả thế giới đi ngủ hết rồi, chỉ còn tôi và bạn. Hãy nói câu thật lòng nhất của mình lúc này đi, yên tâm sáng mai Ad sẽ xoá 👌
#hong #tsdk 3h00’ 3/5/2019Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Yume