Chỉ có khẩu nghiệp mới làm đời bớt buồn mà thôi….

— Yume.vn —

Chỉ có khẩu nghiệp mới làm đời bớt buồn mà thôi. 🙂
#Kenh14Photos


#Yume