Chiều qua, Hội đồng tiền lương quốc gia vừa chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm…

— Yume.vn —

Chiều qua, Hội đồng tiền lương quốc gia vừa chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5% để trình Chính phủ phê duyệt

Với mức tăng này, kể từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng 1 sẽ tăng từ 4,18 triệu lên 4,42 triệu (tăng 240.000 đồng); vùng 2 từ 3,71 triệu lên 3,92 triệu (tăng 210.000 đồng); vùng 3 từ 3,25 triệu lên 3,43 triệu (tăng 180.000 đồng) và vùng 4 từ 2,92 triệu lên 3,07 triệu (tăng 150.000 đồng).

Đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết dù không đạt được kỳ vọng là mức tăng trên 6% Tuy nhiên mức tăng 5,5% cũng là "tiếng nói chung" của các thành viên hội đồng. Mức tăng 5,5% cũng sẽ đáp ứng được 100% mức sống tối thiểu của người lao động.

“phương pháp ban đầu Tổng liên đoàn lao động đưa ra là 6,7%. Còn phía VCCI, cũng như các người xài lao động thì có đề xuất khoảng 4%. Tức là 2 đề xuất này đã thu hẹp cực kì nhiều so với phiên họp đầu tiên, Tuy nhiên vẫn có khoảng cách chênh lệch về phương pháp giữa 2 bên. Sau một thời gian thương lượng cực kì thiện chí giữa các bên, phương pháp chốt Cuối cùng điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%” , ông Doãn Mậu Diệp – Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia cho biết.

Trong 3 năm gần đây, lương tối thiểu đều tăng. Cụ thể, năm 2017 tăng bình quân 7,3%; năm 2018 tăng bình quân là 6,5%; năm 2019 tăng bình quân 5,3%.

Nguồn: Trung tâm tin tức VTV24

#aFamilyPhotos #Ha #tangluong


#Yume