Chưa bao giờ có một đám tang nhiều người mặc đồng phục đến thế: đồng phục công nhân vệ sinh môi trườ… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Chưa bao giờ có một đám tang nhiều người mặc đồng phục đến thế: đồng phục công nhân vệ sinh môi trường, đồng phục xe ôm công nghệ, hôm nay họ cùng nhau đến tiễn đưa chị Lê Thị Thu Hà, nữ lao công nghèo ở Hà Nội bị “xe điên” tông chết.
Xin chia buồn cùng gia đình

Nguồn: TuoiTreOnline
#Beatvn


Chúng tôi Cám ơn các bạn đã xem!

Yume