Có một loại người ở Tp.HCM đi muốn nát cái hầm Thủ Thiêm mà giờ mới biết nó cấm xe đạp. Trẻ trâu ch…

— Yume.vn —

Có một loại người ở Tp.HCM đi muốn nát cái hầm Thủ Thiêm mà giờ mới biết nó cấm xe đạp. Trẻ trâu chui vào hầm và cái kết. (Xe máy trong ảnh là đội giúp khẩn cấp của hầm)
(Ảnh: Huỳnh Dũng Trí)


#Yume