EM ƠI ĐỪNG GỌI NỮA, NÓ RƠI THẬT ĐẤY!… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

EM ƠI ĐỪNG GỌI NỮA, NÓ RƠI THẬT ĐẤY!
___________________

Hóng cao nhân bày các lấy lại em nó. Chủ của nó đang gọi ầm ầm. Không nhanh nó rơi mất.

Cr: Minh Trần GM- Cộng đồng dân cư VHCP
#hongYume.vn Xin cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi!