GÓC BOM HÀNG…

— Yume.vn —

GÓC BOM HÀNG

Lại thêm một thanh niên bom 17 suất cơm của tài xế công nghệ. Đặt hàng xong văn vở rồi hủy không nhận nữa.

Share: Hà Sơn/AEGRBHN#Yume