Hã Tĩnh nơi đang xảy ra cháy rừng đã xuất hiện các giọt mưa……

— Yume.vn —

Hã Tĩnh nơi đang xảy ra cháy rừng đã xuất hiện các giọt mưa…

Via: Trung tâm tin tức VTV24

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ha #chayrung #hatinh


#Yume