Hạn chế tạo nghiệp kiếp này không là kiếp sau lãnh hậu quả đó, trụ trì Ba Vàng đã khẳng định vậy rồi… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Hạn chế tạo nghiệp kiếp này không là kiếp sau lãnh hậu quả đó, trụ trì Ba Vàng đã khẳng định vậy rồi.

Nguồn: Lê Anh Phong


Chúng tôi Cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume