Hành vi vi phạm của bà Lê Thị Hiền bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không và kiểm tra t…

— Yume.vn —

Hành vi vi phạm của bà Lê Thị Hiền bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không và kiểm tra trực quan bắt buộc theo quy định ở các điểm a và e, khoản 1, Điều 18 nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ và khoản 3 điều 60 thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải.

Do đó cấm vận chuyển đối với bà Lê Thị Hiền bắt đầu từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 26/8/2020 ( 12 tháng) và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp đến tính từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 26/8/2021. Không chỉ các hãng hàng không trong nước mà các hãng hàng không nước ngoài xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền trong thời hạn đã nêu.

#Kenh14News

http://kenh14.vn/news-20190824120115338.chn


#Yume