Huấn toang rồi các bạn ạ, chẳng biết đi đứng mẫu gì bị tai nạn. Xong xuống đế…

— Yume.vn —

Huấn toang rồi các bạn ạ, chẳng biết đi đứng mẫu gì bị tai nạn. Xong xuống đếm tiền xẹt xẹt đền rồi.

#Yume