Khi không tìm được mẫu nữ, nên mượn tạm anh hàng xóm làm mẫu và cái kết…

— Yume.vn —

Khi không tìm được mẫu nữ, nên mượn tạm anh hàng xóm làm mẫu và cái kết 🤣
Cre: Linh Chi

#Yume