Không hiểu sao trên đời này lại tồn ở 1 loại bố khốn nạn như thế này nữa. Chưa bao giờ cảm giác vu… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Không hiểu sao trên đời này lại tồn ở 1 loại bố khốn nạn như thế này nữa. Chưa bao giờ cảm giác vui với các hành động như thế này.
Đời em lại bất hạnh rồi 🥺.Chúng tôi Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi!

Yume