Lúc mà cô ấy hạnh phúc nhất… Là lúc đeo lên tay chiếc nhẫn cầu hôn……

— Yume.vn —

Lúc mà cô ấy hạnh phúc nhất… Là lúc đeo lên tay chiếc nhẫn cầu hôn…💍
#aFamily #hóng_trên_mạng #Hvt

#Yume