Lúc này đang cháy lớn ở Hương Sơn, Hà Tĩnh! Lửa tiến sát gần đền chùa, nhà dân!…

— Yume.vn —

Lúc này đang cháy lớn ở Hương Sơn, Hà Tĩnh! Lửa tiến sát gần đền chùa, nhà dân!

Lại một đêm trắng nữa với lực lượng chữa cháy!

Cre: Thảo My

#aFamily #hóng_trên_mạng #chayrung #HaTinh #hvt


#Yume