Một sư thầy ở Vũng Tàu có vẻ bề ngoài đặc biệt, cực giống với Phật Di Lạc…. – Yume.vn

— Yume.vn —

Một sư thầy ở Vũng Tàu có vẻ bề ngoài đặc biệt, cực giống với Phật Di Lạc.

P/s : chuẩn tâm sinh tướng đúng không các bạn ???
Yume