Nếu một ngày nhận được lời nhắn này, chúng mình sẽ Làm như thế nào nhỉ?… – Yume.vn

— Yume.vn —

Nếu một ngày nhận được lời nhắn này, chúng mình sẽ Làm như thế nào nhỉ?

Lại chả nghỉ luôn bấy giờ…

#aFamily #hóng_trên_mạng #loinhan #HnChúng tôi Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume