Ngày đi học thứ hai, tuyển tập các học trò đi học muộn Nhìn cảnh này nhớ ngày xưa quá, một thời bị …

— Yume.vn —

Ngày đi học thứ hai, tuyển tập các học trò đi học muộn 😂😂 Nhìn cảnh này nhớ ngày xưa quá, một thời bị sao đỏ dí té khói.
Nguồn: Vuong Anh
#aFamily #Hóng_trên_mạng #hvt


#Yume