Nghĩ là 1 chuyện, làm cũng là một chuyện, bắt tay vào làm càng là một chuyện nữa… -Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Nghĩ là 1 chuyện, làm cũng là một chuyện, bắt tay vào làm càng là một chuyện nữa… mọi khó khăn vẫn còn nhiều ….


Yume.vn Cảm ơn mọi người đã theo dõi!