“Ngồi chắc nhé. Dù cuộc sống mưu sinh này có làm mẹ mệt thì mẹ con ta còn có nhau ha”…

— Yume.vn —

“Ngồi chắc nhé. Dù cuộc sống mưu sinh này có làm mẹ mệt thì mẹ con ta còn có nhau ha” ☺️
Nguồn: Nguyen Lac
#aFamily #hóng_trên_mạng #hvt #yeuthuong

#Yume