Nhiều khi hạnh phúc lại chỉ nằm trong mấy tấm ảnh này thôi….

— Yume.vn —

Nhiều khi hạnh phúc lại chỉ nằm trong mấy tấm ảnh này thôi.

#afamily #mit #doan #hóng_trên_mạng #hvt#Yume