Nhớ nhé, được sống đã là một điều hạnh phúc lắm rồi…

— Yume.vn —

Nhớ nhé, được sống đã là một điều hạnh phúc lắm rồi 😘😘
#aFamilyPhotos #hvt


#Yume