ở đường Hoàng Minh Giám- Hà Nội… xe hơi: ” Bác đi ngược chiều rồi ạ..” Người v…

— Yume.vn —

ở đường Hoàng Minh Giám- Hà Nội… xe hơi: ” Bác đi ngược chiều rồi ạ..” Người vận chuyển: ” Tao là thương binh”… Ok fine 🙂
Cre: Triệu Thái Hòa Via Không Sợ Chó


#Yume