ở Trung Quốc đang rộ lên một phong trào mua móc chìa khóa có trang trí vật nuôi …

— Yume.vn —

ở Trung Quốc đang rộ lên một phong trào mua móc chìa khóa có trang trí vật nuôi còn sống, là các con rùa, cá và thằn lằn bị nhốt trong một cái bao plastic trong suốt nhỏ xíu, có chứa không khí hoặc nước đủ để con vật sống sót.

#Yume