“Ok, i’m fine. Xin đừng bận tâm”… :)…

— Yume.vn —

“Ok, i’m fine. Xin đừng bận tâm”…

#Kenh14Quotes
#Yume