Quận 3 cũng là 1 trong các quận trung tâm của thành phố mà sao lại xây dựng nô…

— Yume.vn —

Quận 3 cũng là 1 trong các quận trung tâm của thành phố mà sao lại xây dựng nông thôn mới nhỉ?
Ai giải thích hộ ad với hơi thắc mắc 😀


#Yume