RỪNG AMAZON BỊ CHÁY RÒNG RÃ SUỐT 16 NGÀY QUA MÀ đến NAY THẾ GIỚI MỚI BIẾT…

— Yume.vn —

 

RỪNG AMAZON BỊ CHÁY RÒNG RÃ SUỐT 16 NGÀY QUA MÀ đến NAY THẾ GIỚI MỚI BIẾT

Chỉ trong một thời gian ngắn, 6000 loài động, thực vật cùng với 20% không khí sạch mà chúng ta đang thở mỗi ngày đã và đang dần biến mất trước mắt chúng ta.

Lá phổi của thế giới đang hấp hối!

#Hóng_trên_mạng #hvt #Amazon





#Yume