Sống được đến gần hết tháng là cực kì rồi, đây vừa lấy hôm trước, hôm sau giả nợ hết sạch đến hẹn lại l… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Sống được đến gần hết tháng là cực kì rồi, đây vừa lấy hôm trước, hôm sau giả nợ hết sạch 🤨😔đến hẹn lại lên, chưa hết tháng đã hết tiền chị em ạ. 😂
#aFamilyPhotos #dxqChúng tôi Chân thành cám ơn quý đọc giả đã xem bài viết này!

Yume