Thân em như giọt mưa rào,… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Thân em như giọt mưa rào,
Hạt rơi động nghiện, hạt vào vườn hoa.
Thân em như giọt mưa sa,
Hạt vào động lắc, hạt ra ruộng cày.

#hong #kumathong #funYume Xin cám ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Yume