THẤY SẢN PHỤ BỊ ĐỘNG THAI, tài xế THẢ VÀ SẢN PHỤ PHẢI ĐẺ LUÔN GIỮA ĐƯỜNG…

— Yume.vn —

THẤY SẢN PHỤ BỊ ĐỘNG THAI, tài xế THẢ VÀ SẢN PHỤ PHẢI ĐẺ LUÔN GIỮA ĐƯỜNG

Được biết chị này ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tình Bình Phước. Chị có dấu hiệu động thai gia đình có gọi nhà xe dịch vụ A** Nhạc để chuyển đi viện.

Tuy nhiên sau khi đi 1 đoạn thấy sức khoẻ sản phụ yếu, nên tài xế đã đuổi người nhà và sản phụ xuống giữa đường luôn và chị buộc phải đẻ giữa đường.

khá may là được sự hỗ trợ của người dân nên mẹ tròn con vuông ❤️❤️❤️

Nguồn: Anh Chang

#aFamily #hóng_trên_mạng #hvt

#Yume