Thơ: HẠT GIỐNG…

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang xem bài thơ: HẠT GIỐNG…

HẠT GIỐNG

Gió mùa đông bắc tràn về
Thương thay cha mẹ miền quê gió lùa
ở quê gieo hạt làm mùa
Rét đông tường đợt gió lùa mưa bay
Con đang theo học nơi này
Miền nam thành phố suốt ngày nắng ran
Thương cha vất vả mùa màng
Vai gầy mẹ gánh rét càng rét hơn
Ước gì vạn lý trường sơn
Để con đứng chặn tường cơn gió lùa
Che cho cha ở làm mùa
Cho mẹ đỡ rét khi mùa đông qua
Giảng đường đại học con qua
Hằn trong trang sách mẹ cha hái mùa
Con là hạt giống chín mùa
Mẹ cha lấp hạt để mùa bội thu.


#Yume