Thơ: Thực tế lúc nào cũng phũ phàng !!!…

— Yume.vn —

mọi người đang đọc bài thơ: Thực tế lúc nào cũng phũ phàng !!!…

Thực tế lúc nào cũng phũ phàng !!!


#Yume