Thơ: Tôi yêu em…

— Yume.vn —

Quý đọc giả đang xem bài thơ: Tôi yêu em…

Tôi yêu em

Tôi yêu em: đến nay, chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Tuy nhiên không để em bận lòng Không các thế;
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen;
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
#Yume