Trên đời này có 2 thứ không nên tin: 1 là Quảng cáo 2 là câu nói “nó hiền lắm, không cắn đâu” -_-Vừ… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Trên đời này có 2 thứ không nên tin: 1 là Quảng cáo 2 là câu nói “nó hiền lắm, không cắn đâu” -_-Vừa thấy thương cô bé Tuy nhiên cũng không nhịn được cười. 🤣
Kỷ niệm của “team sợ chó” cứ thế ùa về. 😂
P/s: ai đã từng bị lừa bởi câu nói “nó hiền lắm không cắn đâu” giơ tay nào. 😂
#aFamilyPhotos #dxqYume Cảm ơn các bạn đã xem!

Yume