trong khi cấp phổ thông đang gà gật trong ngày nhập học, thì các em nên nhớ là, lên đại học có một t…

— Yume.vn —

trong khi cấp phổ thông đang gà gật trong ngày nhập học, thì các em nên nhớ là, lên đại học có một thứ ám ảnh hơn tất cả các thể loại khai giảng, 20-11, tổng kết, và nó được gọi là: SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

By Tp.HCM Của Tôi
#Yume