Tuổi thanh xuân ngầu lắm! Tuy nhiên đối với em nó chỉ là… các ký ức buồn!… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Tuổi thanh xuân ngầu lắm! Tuy nhiên đối với em nó chỉ là… các ký ức buồn! 😢
#aFamilyPhotos #Tamsu #dxqYume Xin cảm ơn mọi người đã xem bài viết này!

Yume