Vâng, cứ 80.000 mem thì sẽ có một người cứng địa điểm đó. Fan page có tỉ lệ quạt cứng lớn nhất VN…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Vâng, cứ 80.000 mem thì sẽ có một người cứng địa điểm đó. Fan page có tỉ lệ quạt cứng lớn nhất VN.

đến cả câu “Ngày nào cũng chờ bài của Sài Gòn Của Tôi” còn không đáng tin, thì Làm như thế nào tôi tin tình yêu của em là có thật?Yume.vn Chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume