Vì cái gì mà lại cứ cố chấp để rồi tổn thương chính mình vậy?…

— Yume.vn —

Vì cái gì mà lại cứ cố chấp để rồi tổn thương chính mình vậy?

#aFamilyPhotos #Hvt
#Yume