VMS 2018 – Máy “cân vành” ô tô giá 1,9 tỷ đồng trông thế nào?

Xem xe:umeXem xe:vn chào tất cả những bạn !

Đọc giả đang theo dõi clip Xem xe:MS 2018 – Máy “cân vành” ô tô giá 1,9 tỷ đồng trông thế nào?:

Xem xe:MS 2018 – Máy “cân vành” chỉnh độ chụm Xem xe:unter ô tô giá 1,9 tỷ đồng trông thế nào?
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần tiếp theo

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#Xem xe:unter #Xem xe:MS2018 #chinhdochum

Xem xe:ình minh họa: Xem xe:MS 2018 - Máy

Thời lượng: 6:53

Xem xe:ume Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này!