XEHAY – Chi tiết xe KIA Cerato 2019-2018 bản 1.6 Deluxe giá 635 triệu

Xem xe:umeXem xe:vn chào mọi người !

mọi người đang coi Đoạn phim ngắn Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: – Chi tiết xe KIXem xe: Cerato 2019-2018 bản 1Xem xe:6 Deluxe giá 635 triệu:

Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: – Chi tiết xe KIXem xe: Cerato 2019-2018 bản 1Xem xe:6 Deluxe giá 635 triệu
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần tiếp theo

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#Cerato2019 #KIXem xe: #Mazda3

Xem xe:ình minh họa: Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: - Chi tiết xe KIXem xe: Cerato 2019-2018 bản 1Xem xe:6 Deluxe giá 635 triệu

Thời lượng: 27:39

Xem xe:ume Xem xe:in cám ơn bạn đã xem!