XEHAY – Đi mua xe của giới thượng lưu cùng Hùng Lâm – Xe nào đáng tiền?

Xem xe:umeXem xe:vn Chào bạn !

các bạn đang coi Đoạn phim Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: – Đi mua xe của giới thượng lưu cùng Xem xe:ùng Lâm – Xem xe:e nào đáng tiền?:

Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: – Đi mua xe của giới thượng lưu cùng Xem xe:ùng Lâm – Xem xe:e nào đáng tiền?
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần sau đó

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#Xem xe:ungLam #SonTung #Xem xe:eSang

Xem xe:ình minh họa: Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: - Đi mua xe của giới thượng lưu cùng Xem xe:ùng Lâm - Xem xe:e nào đáng tiền?

Thời lượng: 17:2

Xem xe:ume Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Xem xe:ume