[XEHAY.VN] Kawasaki Vulcan S ABS 2016 “hầm hố” giá 261 triệu VND tại Hà Nội

Xem xe:umeXem xe:vn Chào bạn !

tất cả những bạn đang theo dõi clip [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Kawasaki Xem xe:ulcan S Xem xe:BS 2016 “hầm hố” giá 261 triệu VND tại Xem xe:à Xem xe:ội:

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

Xem xe:ình minh họa: [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Kawasaki Xem xe:ulcan S Xem xe:BS 2016

Thời lượng: 2:43

Xem xe:ume Chân thành cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi!