Xem BTS: Hành trình từ nhóm nhạc vô danh đến hiện tượng quốc tế.

— Yume.vn —

Nhóm nhạc này mang về cho Hàn Quốc 3,6 tỉ USD mỗi năm, tức là gần 84.000 tỷ đồng. 🙂


#Yume