Xem các quỹ tài chính, nên giữ hay bỏ?

— Yume.vn —

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang khiến người tiêu dùng thiệt hơn là lợi nên đề xuất bỏ.


#Yume