Xem ĐÀ NẴNG HỌP KHẨN ỨNG PHÓ THIẾU NƯỚC

— Yume.vn —

ĐÀ NẴNG HỌP KHẨN ỨNG PHÓ THIẾU NƯỚC
một trong nhiều nguyên nhân chính của thực trạng thiếu nước ở Đà Nẵng là do thiếu hụt nguồn nước từ đầu nguồn, các hồ thủy điện xả nước hạn chế. Để giải quyết thực trạng này, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng vừa có cuộc làm việc với các công ty thủy điện bàn giải pháp ứng phó.


#Yume