Xem Đóng phim nào cũng có tin đồn ‘phim giả tình thật’, tất cả là do Harry Lu chăm ‘thả thính’ bạn diễn thế này?

— Yume.vn —

Bớt thả thính lại nha Harry ơi! 😂
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nt #Ha #Harrylu


#Yume