Xem Hết hạn 90 ngày, ông Trump lại hoãn cấm vận Huawei thêm 3 tháng

— Yume.vn —

Mỹ thêm một lần nữa nhượng bộ Huawei


#Yume