Xem Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong thời tiết như thế nào?

— Yume.vn —

Thời tiết trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được nhận định giảm nắng nóng, thuận tiện để sĩ tử vượt vũ môn.

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Qu #hvt


Yume