Xem Làm cách nào tránh được vùng biển Iran

— Yume.vn —

Phương Tây vẫn chưa tìm ra cách nào khả dĩ hơn là để cho tàu đi ngang qua vùng biển của Iran. Nhưng vì chi phí cao nên không phể phái quá nhiều tàu hộ tống.


#Yume